EngelseVlag comp

   +31 (0)6-43060405

Arbeidsmediation

Doordat twee of meer collega’s op professioneel of op persoonlijk gebied niet (meer) met elkaar door één deur kunnen, kan een conflict snel geboren zijn. Het is in het belang van de samenwerking en van de organisatie dat problemen zo snel mogelijk verdwijnen. Mediation kan alle belangen (ook de onuitgesproken belangen) zódanig op tafel krijgen, dat een oplossing gevonden kan worden.
Als er hele afdelingen (of gedeelten daarvan) betrokken zijn bij een conflict of een (schijnbare) belangentegenstelling, kan een groepsmediation een passende oplossing bieden.

arbeidsmediation